Kategorie

Najnowsze

W zdrowym ciele zdrowy duch - tak mawiali już starożytni. Rzeczywiście to prawda. Zdrowe ciało to ciało wysportowane i właściwie odżywiane. Specjalista dietetyk Andrzej Klusek namawia to systematycznego uprawiania sportu i sięgania po zdrową żywność ekologiczną pozbawioną wypełniaczy, konserwantów i chemii. Zdrowe produkty można nabyć bezpośrednio w sklepie. Wysyłka w ciągu 24h.

Za ojca współczesnej psychoterapii Gestalt uważany jest Frederick Salomon Perls. Terapia Gestalt stoi w całkowitej opozycji do psychoanalizy. W psychoterapii Gestalt ważne jest to, co dzieje się teraz - potwierdza Joanna Tworek prowadząca gabinet we Wrocławiu. Psychoterapia Gestalt każe nie oglądać się na to co było w przeszłości ani to, co nastąpi. Każe skupić się na aktualnych wyborach i decyzjach.


Dodany przez Natalia Radoch | 2016/08/15

Turnusy rehabilitacyjne w górach
Rehabilitacja medyczna to zespół działań na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie bądź psychicznie, których głównym zadaniem jest przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej sprawności.

Rehabilitacja jest integralną częścią całego procesu leczenia, a jej podstawowe cele i cechy to wczesność zapoczątkowania (najlepiej już w okresie leczenia), powszechność (dostępność dla wszystkich, którzy jej potrzebują), ciągłość (prowadzenie jej do uzyskania całkowitej bądź maksymalnej sprawności) i kompleksowość (uwzględnienie wszystkich aspektów rehabilitacji). Zobacz stronę na Facebooku

 Jedną z najbardziej popularnych form rehabilitacji jest turnus rehabilitacyjny, czyli rodzaj aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem. Turnus rehabilitacyjny ma na celu przede wszystkim poprawić ogólną sprawność fizyczną, a także wyrobić zaradność i pobudzić oraz rozwinąć zainteresowania. Program takiego turnusu obejmuje elementy rehabilitacji zgodne z rodzajem schorzenia, które posiadają uczestnicy, a także zajęcia kulturalno - oświatowe, sportowo - rekreacyjne i inne wynikające ze specjalności danego turnusu. Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w zorganizowanej grupie (zazwyczaj liczącej nie mniej niż dwudziestu uczestników) i trwają nie krócej niż czternaście dni.

 Dużą popularnością cieszą się turnusy rehabilitacyjne w górach Powodem ich wyboru są nie tylko piękne górskie krajobrazy, ale także duża ilość leczniczych złóż, które w dobroczynny sposób wpływają na różnorodne schorzenia. Większość górskich ośrodków proponuje zarówno pobyty prywatne, jak i te z dofinansowaniem, więc niemal każdy może skorzystać z ich oferty.

Fotografie:


zdrowie
uroda
apteki
rehabilitacja
ortopeda
wypoczynek
góry
wczasy